2007/Jan/21

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นัฐินี อิทธิรัตนสุนทร ที่เบอร์โทรศัพท์ +662 513 8741 ext 46 มือถือ +661 8 848-1604 หรือติดต่อผ่านทาง E-mail: nattinee@th.startv.com

"ON THE LOT"

ใบสมัคร

กฎเกณฑ์และข้อกำหนดสำหรับการสมัคร

:

ใบสมัครนี้

A. ข้อกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร: เพื่อที่เราจะดำเนินการพิจารณาใบสมัครของคุณ คุณจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้:

1. คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี ณ เวลาที่ส่งใบสมัคร อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณจะต้องกรอก "ใบยินยอมของผู้ปกครอง" และแนบมากับใบสมัครของคุณ เพื่อที่คุณจะมีสิทธิในการส่งใบสมัคร

2. คุณต้องปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ในใบสมัครนี้ จะไม่มีการส่งใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ส่งมาพร้อมกับใบสมัครนี้ คืนให้กับคุณ

3. คุณ เขียนหรือพิมพ์ใบสมัครมาอย่างชัดเจน กรุณาอย่าส่งสิ่งอื่นใดมา นอกเหนือไปจากใบสมัครที่กรอกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และตัวอย่างผลงาน (ดังที่กำหนดนิยามไว้ในย่อหน้า B ข้างล่างนี้)"ต้อง"

4. คุณต้องสามารถอดทนต่อความท้าทายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องมาจากผลของการเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ (ดังที่กำหนดนิยามไว้ในข้อ 8 ข้างล่างนี้) เรายินดีต้อนรับและสนับสนุนให้ทุกคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของเรา ซึ่งรวมถึงผู้พิการ สมัครร่วมเป็นผู้เข้าแข่งขัน

5. ณ ปัจจุบันนี้ คุณต้องไม่เป็นผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นพนักงานของรัฐ และต้องยินยอมที่จะไม่กลายเป็นพนักงานของรัฐจนกว่าเวลาจะผ่านไป 6 เดือนหลังจากการออกอากาศในช่วงแรก ของรายการทั้งหมดที่คุณปรากฏ ถ้าหากว่าคุณได้รับคัดเลือกเป็นผู้แข่งขัน

6. ถ้าได้รับการคัดเลือกสำหรับการสัมภาษณ์ คุณต้องจัดทำสิ่งต่อไปนี้โดยให้ข้อมูลอย่างเต็มที่และทันเหตุการณ์ วีดีโอข้อมูลส่วนตัว, วีดีโอสร้างสรรค์เพิ่มเติมอีกหนึ่งเทป, ใบสมัครฉบับยาวที่ประกอบไปด้วยแบบสอบถามเรื่องภูมิหลัง และคำอนุญาตในการสอบถามข้อมูลภูมิหลังจากบุคคลที่สาม นอกเหนือไปจากข้อตกลงอื่นๆ Producer จะมอบใบสมัครฉบับยาวให้แก่ผู้เข้าสัมภาษณ์ที่มีศักยภาพ ถ้าหาก Producer เลือกคุณเข้าสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ คุณต้องเต็มใจที่จะเดินทางโดยเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองไปยังหนึ่งในเมืองต่างๆ ข้างล่างนี้ ที่ใกล้คุณที่สุด เพื่อการสัมภาษณ์หนึ่งครั้งหรือมากกว่าหนึ่งครั้ง เมืองที่จะมีการสัมภาษณ์จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของใบสมัครที่ทีมงานได้รับ และ Producer สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนและสถานที่ของเมืองเหล่านี้ได้ตลอดเวลา สำหรับในสหรัฐอเมริกา เมืองที่คาดว่าจะมีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นคือ ลอลแองเจลิส (รัฐแคลิฟอร์เนีย), นิวยอร์ก (รัฐนิวยอร์ก), ไมอามี่ (รัฐฟลอริดา), ชิคาโก (รัฐอิลลินอยส์), เดนเวอร์ (รัฐโคโลราโด), ซีแอตเทิล (รัฐวอชิงตัน) และออสติน (รัฐเท็กซัส) สำหรับนอกสหรัฐอเมริกา เมืองที่คาดว่าจะมีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นคือ ลอนดอน (ประเทศอังกฤษ), บอมเบย์ (ประเทศอินเดีย), โตรอนโต (ประเทศแคนาดา) และ ซิดนีย์ (ประเทศออสเตรเลีย)

7. คุณต้องเต็มใจที่จะเดินทางไปยัง เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเวลา 8 วัน ในช่วงเดือนมีนาคม/เมษายน ปี 2007 (หรือช่วงเวลาอื่นๆ ตามที่ Producer จะกำหนด) สำหรับขั้นตอนการคัดเลือกในช่วงสุดท้าย โดย Producer จะจัดหาและเสียค่าใช้จ่ายให้ สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด (ตั๋วโดยสารไปกลับ ระหว่างเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย และเมืองของคุณ) รวมถึงค่าอาหารและที่พัก

8. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คุณหรือสมาชิกครอบครัวของคุณ หรือใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในที่พักของคุณ ต้องไม่เป็นลูกจ้าง ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้กำกับ หรือพนักงานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งต่อไปนี้

(a) Shooting Pictures, Inc. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Producer"), Mark Burnett Productions (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "MBP"), DreamWorks LLC (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "DW"), On The Lot Partners, LLC (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "OTLP"), Fox Broadcasting Company (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "FOX"), Fox Interactive Media, Inc. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "FIM"), หรือสถานีโทรทัศน์ใดๆ ที่ FOX เป็นเจ้าของและดำเนินการ หรือหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือผูกพันกับ Producer, MBP, DW, OTLP, FOX หรือ FIM (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดถึงหน่วยงานอื่นๆ ของ Mark Burnett หรือ DreamWorks)

(b) บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิต การเผยแพร่ หรือ การแสวงหาประโยชน์ ของรายการประเภทเรียลลิตี้ ที่ขณะนี้มีชื่อเรียกว่า "On the Lot" (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Program") หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของรายการ

(c) ผู้อุปถัมภ์ใดๆ ของรายการ หรือตัวแทนโฆษณาของรายการ หรือ

(d) บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่จัดหาบริการหรือรางวัลให้แก่รายการ นอกจากนี้แล้ว Producer ยังสงวนสิทธิในการประกาศให้บุคคลใดๆ หมดสิทธิในการร่วมแข่งขัน ถ้า Producer ลงความเห็น, ด้วยดุลยพินิจของ Producer แต่เพียงผู้เดียว, ว่าบุคคลนั้นๆ มีความเกี่ยวข้องกับการผลิต การบริหาร การตัดสินใจ หรือการเผยแพร่ของรายการ ในระดับที่ทำให้การมีส่วนร่วมในรายการของเขาหรือเธอผู้นั้น อาจก่อให้เกิดความไม่เหมาะสม

9. ถ้าหากคุณได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าแข่งขัน คุณต้องเต็มใจที่จะเดินทาง และพักอาศัยอยู่ในหนึ่งในสถานที่ซึ่งไม่เปิดเผยในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4 เดือนในช่วงฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2007 (หรือช่วงเวลาอื่นๆ ตามที่ Producer จะกำหนด) โดย Producer จะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารในชั้นประหยัดให้

B. ข้อกำหนดของการส่งภาพยนตร์สั้น: ภาพยนตร์ และ/หรือวีดีโอสั้นใดๆ ที่คุณส่งมาพร้อมกับใบสมัคร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Submission") จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้:

เนื้อหา

: Submission จะต้องประกอบไปด้วยสองส่วนคือ (1) คำแนะนำความยาว 30-45 วินาที สำหรับ Submission และตัวคุณในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Intro Video") และ (2) หนึ่งในรายการต่อไปนี้ ในฐานะตัวอย่างของการกำกับ (2.1) ภาพยนตร์ หรือวีดีโอ "สั้น" ซึ่งประกอบไปด้วย ตอนเริ่มต้น ตอนกลางเรื่อง และตอนจบ ในความหมายกว้างๆ หรือ (2.2) ภาพยนตร์ หรือวีดีโอ ความยาว 5 นาที จากผลงานเต็มที่ยาวกว่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่า 5 นาทีนี้ เป็นช่วงเวลาที่ตัดต่อ ให้กลายมาเป็น Stand-Alone "Short" หรือ "Trailer" (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Short") คุณสามารถจัดส่ง Submission ในสาขาใดๆ ก็ได้ (ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์ลามก) และต้องเป็นภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ คุณต้องเป็นผู้กำกับของ Submission ที่ส่งมา ถึงแม้ว่าบุคคลอื่นจะเป็นผู้ตัดต่อภาพยนตร์นี้ คุณต้องเป็นเจ้าของและคุมสิทธิทุกอย่างของ Submission ในระดับที่กำหนดไว้ภายใต้ Submitted Materials Release ที่แนบมากับใบสมัครนี้

ความยาว

: Intro Video ควรจะมีความยาวไม่ต่ำกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 45 วินาที และสำหรับ Short ไม่ควรยาวเกิน 5 นาที

ขนาดและรูปแบบของไฟล์

E-MAIL ADDRESS: ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนที่ส่ง Submission ต้องเป็นเจ้าของที่ถูกต้องโดยชอบธรรม (หรือมีการใช้งานที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง) ของ E-mail Address ที่บอกไว้ในใบสมัครด้านล่าง

จำนวนของ

Submission ที่ส่ง: คุณสามารถส่งหนึ่ง Submission เพื่อให้ Producer พิจารณาร่วมกับใบสมัครนี้ สำหรับผู้สมัครหนึ่งคน เราจะรับเพียงหนึ่ง Submission เท่านั้น

Producer จะไม่พิจารณา Submission ใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดด้านความยาว ขนาด และรูปแบบ ดังที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้

C. วิธีการส่ง Submission: เพื่อที่จะให้ Submission ของคุณได้รับการพิจารณา คุณต้องส่ง Submission ของคุณมาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. คุณสามารถอัปโหลด Submission ของคุณโดยตรงจาก Series Website (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Uploaded Submission") ซึ่ง Producer จะไม่นำ Uploaded Submission ของคุณไปโพสต์ไว้ให้ชมบน Series Website หรือไปให้บุคคลใดชม เว้นแต่และจนกว่า Producer จะได้รับใบสมัครของคุณซึ่งครบถ้วนสมบูรณ์และมีลายเซ็นของคุณกำกับ ซึ่งใบสมัครนี้จะต้องส่งมาตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้ Submissions ที่ปราศจากเพลงและดนตรีประกอบที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง (คือ คุณเป็นเจ้าของ หรือได้มาซึ่งสิทธิในการใช้เพลงและดนตรีประกอบนั้นๆ) ดังที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 ของ Submitted Materials Release จะไม่ถูกนำไปโพสต์บน Series Website และควรส่งมาเพียงเพื่อให้ Producer พิจารณาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในส่วน C2 ข้างล่างนี้

หมายเหตุ

: Producer อาจใช้การพิจารณาหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่าง ในการประกอบการตัดสินใจเลือกผู้เข้าร่วมรายการ การคัดเลือกอาจตั้งอยู่บนพื้นฐานของผู้ชม, การตอบรับ, และ/หรือ การที่สาธารณชนออกคะแนนโหวตให้แก่ Submission ผ่านเวบไซต์ของซีรีย์ ถ้าคุณเลือกที่จะส่ง Submission ที่ไม่มีเพลงหรือดนตรีประกอบที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง คุณจะสูญเสียสิทธิที่จะเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกด้วยกระบวนการดังกล่าว

เพื่อที่จะอัปโหลด

Submission ของคุณโดยตรงผ่าน Series Website กรุณาทำตามคำแนะนำต่างๆ บน Series Website ที่แสดงไว้ใต้หัวข้อ "SUBMIT FILM" ถ้าคุณเลือกที่จะอัปโหลด Submission ของคุณ กรุณาพิมพ์, อ่านอย่างละเอียด, เซ็นชื่อ และส่งแบบฟอร์มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่คุณได้เซ็นกำกับไว้แล้ว ดังที่แสดงไว้ในย่อหน้า D.1.a. เบื้องล่าง มายังที่อยู่ด้านล่าง พร้อมแนบรหัสผู้ใช้เฉพาะบุคคล (UNIQUE USER IDENTIFIER CODE) ของคุณ (ซึ่งคุณจะได้รับ หลังจากที่คุณอัปโหลด Submission ของคุณ) เพื่อที่จะให้ Uploaded Submission ของคุณมีคุณสมบัติถูกต้อง นอกจากนี้แล้ว กรุณาแนบสำเนา Submission ของคุณมาบนแผ่น DVD หรือ เทปวีดีโอ VHS

2. ถ้าคุณไม่สามารถอัปโหลด Submission ของคุณตามที่กำหนดไว้ในส่วน C.1. เบื้องต้น ด้วยเหตุผลทางเทคนิคบางประการ คุณอาจส่ง Submission ของคุณมาทางไปรษณีย์ โดยส่งพร้อมกับใบสมัครของคุณซึ่งครบถ้วนสมบูรณ์และมีลายเซ็นของคุณกำกับ มายัง Producer และถ้าคุณและ Submission ของคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดทุกประการ Producer จะนำ Submission ของคุณไปโพสต์ไว้บน Series Website

ถ้าคุณไม่มีสิทธิที่จะอัปโหลด

โดยไม่ไปจำกัดสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

Producer (ด้วยดุลยพินิจของ Producer แต่เพียงผู้เดียว) อาจเลือกที่จะทำให้เพลงและดนตรีประกอบของ Submission ใดๆ มีสิทธิถูกต้องโดยชอบธรรม (ซึ่งรวมถึง Mailed Submission ด้วย) และนำไปโพสต์ไว้บน Series Website และโดยวิธีนี้ คุณได้อนุญาตสิทธิดังกล่าวให้แก่ Producer อย่างไรก็ตาม Producer มิได้อยู่ภายใต้พันธะใดๆ ที่จะต้องทำให้เพลงและดนตรีประกอบของ Submission หรือ Mailed Submission ใดๆ มีสิทธิถูกต้องโดยชอบธรรม

กรุณาบ่งบอกสถานะของเพลงและดนตรีประกอบตามแผนการข้างล่าง

คุณสามารถส่ง

Submission ของคุณทางไปรษณีย์ ในรูปแบบ DVD หรือ VHS Cassette เท่านั้น

D. ข้อกำหนดเพิ่มเติม / วิธีการส่งใบสมัคร:

1. ใบสมัครจะได้รับการพิจารณา ก็ต่อเมื่อเป็นใบสมัครที่สมบูรณ์ และจัดส่งมาอย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ :

ใบสมัครที่สมบูรณ์ประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

a. ต้นฉบับจริงที่มีลายเซ็นกำกับของเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้:

(1) กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของการสมัคร

(2) แผ่นข้อมูลของผู้สมัคร

(3) Submitted Materials Release (การมอบอำนาจของผลงานที่ส่งมาด้วยให้แก่ Producer)

(4) สำเนาของ Submission ในรูป DVD หรือ VHS

Submission ที่ไม่มีเอกสารที่ได้รับการเซ็นกำกับเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน และจะไม่ได้รับการพิจารณา

2. กำหนดส่งใบสมัคร: ใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของคุณ จะต้องถูกจัดส่งตามกำหนดดังต่อไปนี้:

a. Uploaded Submission: วันสุดท้ายของกำหนดส่งคือ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2007

b. Mailed Submission: ต้องได้รับการประทับตราไปรษณีย์ก่อนหรือในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2007

3. ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร: เอกสารของคุณที่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีลายเซ็นของคุณกำกับ ตั้งแต่ กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของการสมัคร, แผ่นข้อมูลของผู้สมัคร, และ Submitted Materials Release ของคุณ (เช่นเดียวกันกับ Mailed Submission ถ้าคุณไม่ได้อัปโหลด Submission ของคุณทางอินเตอร์เน็ต, ถ้าเป็นเช่นนั้น) จะต้องถูกจัดส่งมาพร้อมประทับตราไปรษณีย์ที่เหมาะสม หรือสั่งจ่ายค่าส่งล่วงหน้ามายัง On The Lot Submissions, PO Box 149, 9663 Santa Monica Blvd. Beverly Hills, CA 90210 Mailed Submissions ที่ประทับตราไปรษณีย์หลังวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2007 จะไม่ได้รับการพิจารณา

4. ใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมดพร้อมกันนั้น จะกลายเป็นทรัพย์สมบัติของ Producer และจะไม่ถูกส่งกลับคืนไปให้คุณ ไม่ว่าคุณจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ร่วมรายการหรือไม่ก็ตาม การตัดสินใจว่าจะโพสต์ Submission บน Series Website หรือไม่ และควรจะโพสต์ Submission ไว้เพื่อให้สาธารณชนได้รับชม เป็นเวลานานเท่าใด เป็นดุลยพินิจของ Producer แต่เพียงผู้เดียว Producer ไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องโพสต์สิ่งที่ส่งมาด้วยใดๆ บน Series Website วันเวลาและสถานที่ทั้งหมดในการสมัครนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ Producer

การตัดสินใจของ

Producer ที่จะไม่บังคับใช้ข้อกำหนดเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งของกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของการสมัคร ไม่ได้ถือเป็นการสละสิทธิ์ข้อกำหนดนั้นหรือกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของการสมัครในภาพรวม นอกจากนี้แล้ว Producer ยังสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณ